TPG 70401

Upozorňuji všechny majitele plynových kotlů (spotřebičů) v provedení typu B (komínové kotle – spotřebovávají vzduch z místnosti a spaliny vedou komínem ven), že z důvodů častých otrav CO (250-300 mrtvých ročně v ČR) došlo s platností od 1.8.2013 ke změně technické normy TPG 70401. Žádáme tímto všechny tyto odpovědné osoby, aby si ve vlastním zájmu neprodleně zajistili nápravu této záležitosti a prokonzultovali tento stav se svým servisním technikem.

Váš život je dražší než turbo kotel!